Progressiv utveckling by Anna Ferneman AB
Energy for Leadership and Development

 PROGRAM - UTBILDNINGAR

MASTER OF YOUR LIFE -  onlineutbildning 6 tillfällen. 2 tim per tillfälle.

Idag står vi inför ett skifte i ledarskapet. I vår tid är förändringarna snabba allt är i rörelse . Ju snabbare förändringar desto viktigare att känna sig själv. Sina drivkrafter, sin vilja, sin lust. Att bottna i sig själv som ledare och människa.

I dagens ledarskap är det tillit vi behöver känna och visa. Tillit är grunden för mänskliga relationer. Där tillit finns där är öppenhet, ärlighet, glädje och energi. 

Hur gör man för att släppa kontrollen och blir en bättre ledare? Som gör dig relevant, värdeskapande och respekterad på riktigt, för den du är. Det handlar inte om att göra mer! Det handlar om att komma till insikt och att tänka och göra annorlunda, göra de rätta sakerna som skapar effekt och värde. 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

COACHANDE LEDARSKAP 2 + 1 dag fysiskt eller online

Vi går mot ett allt mer coachande ledarskap, ett ledarskap som frigör potential, får dina medarbetare mer självgående med förmågan att driva utveckling. 

Att få andra att växa och nå sina mål är en av ledarens viktigaste uppgifter. I utbildningen coachande ledarskap får du verktygen och träningen för att bli tydlig i din kommunikation som gör att du når fram och får dina medarbetare att ta intitaiv och agera självständigt. 

KONTAKTA MIG FÖR DATUM & MER INFO

SJÄLVLEDARSKAP. 2 halvdagar samt uppföljning 1,5 tim.

Idag förväntas både ledare och medarbetare och fatta beslut i en allt mer föränderlig och komplex värld, då behövs ett starkt självledarskap och ett tydligt uppdrag.

Självledarskap handlar dels om god självkännedom också om förmågan att sätta mål och göra rätt prioriteringar kopplat till uppdraget.

För att klara det behöver vi utveckla vår självkännedom, konkreta verktyg och träning. 

I min utbildning i självledarskap får deltagarna verktyg för  självinsikt och medvetenhet. Samt verktyg  för att stärka och utveckla förmågan till planering, prioritering och återhämtning. Målet med utbildningen är att arbeta mer hållbart samt skapa goda förutsättningar för rollen och uppdraget.

KONTAKTA MIG FÖR DATUM & MER INFO


 LEAD FORWARD -  Ledarutbildning online, grupp eller enskilt. 3 halvdagar

Vet du hur dina medarbetare upplever dig som chef och ledare? Har du koll på dina styrkor och din utvecklingspotential? Vet du hur effektiv du är i ditt ledarskap?

LEADFORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartkäggning där du får värdfull och strukturerad återkoppling från dina medabetare hur de upplever ditt ledarskap. Syftet med utbildningen syftar till att utveckla dig som ledare och utgår helt hållet från de beteenden som skapar ett effektivt ledarskap.

LEAD FORWARD baseras på ledarskapsmodellen Full range Leadership model som är en av de modeller som har erhållit starkt vetenskapligt stöd.

Syfte & mål med utbildningen:

  • Att få insikt om vad som krävs i konkreta beteenden för att vara en effektiv ledare
  • Att få kunskaper och konkreta verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i ledarrollen
  • Att ha tydlig uppfattning om styrkor och utvecklingspotential vad som gäller ledarskapet, samt en tydlig handlingsplan framåt för fortsatt utveckling.
KONTAKTA MIG FÖR DATUM & MER INFO

STRESSHANTERING I PRAKTIKEN - 4 halvdagar online. 

Hälsa och balans är grunden för att kunna fungera och prestera. Jag har samarbetat med försäkringskassan med insatser riktade mot sjukskrivna på grund av stress och med  individer  som är arbetsföra men som behöver  träning i att sätta gränser, planera och prioritera effektivt. 

I programmet stresshantering i praktiken får deltagarna dels förståelse och kunskap om vad som händer i kroppen och hjärnan vid stress. Samt  modeller och verktyg  som stärker dem att prestera hållbart långsiktigt. 

KONTAKTA MIG FÖR DATUM & MER INFO