Progressiv utveckling by Anna Ferneman AB
Energy for Leadership and Development

TJÄNSTER

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING 

En ledningsgrupp med ett tydligt uppdrag är avgörande för gruppens effektivitet. En ledningsgrupp som samverkar,  har samsyn och ser sig som ett team är en nyckelfaktor för företagets framgång. Jag hjälper er att kartlägga era styrkor, er utvecklingspotential och stöttar er till att bli ett högpresterande team.

 LEDARUTVECKLING 

Engagerad, kommunikativ, tydlig, förtroendeingivande, inspirerande och coachande. Listan på förväntningar på dig som chef  kan göras lång! Ett bra ledarskap skapar värde för organisationen och tar fram det bästa hos medarbetarna. Jag hjälper dig att bli tydlig i din komunikation få struktur och insikt kring vad du behöver utveckla och vad som är ditt nästa steg. Du kommer få specifika verktyg som hjälper dig att skapa bra förutsättningar för ditt chefs - och ledarskap.

TEAMUTVECKLING  

Ett team som mår bra, har kul ihop och nyttjar varandras kompetenser presterar bra. Men det sker inte på automatik. Forskning visar att majoriteten av alla grupper har låg samarbetsförmåga, vilket påverkar effektiviteten och produktivitet. När alla är medvetna om vad ni behöver bidra med, teamets uppdrag och tydliga roller får ni resultat. Med beprövade teorier och upplevelsebaserad träning hjälper jag er att bli ett högpresterande team.

CHEFS COACHING 

Med coaching som metod hjälper jag dig att lyfta fram möjligheter, se alternativ och frigöra energi till handling. Genom att utmana och ställa de rätta frågorna hjälper jag dig att utvecklas i ditt ledarskap.  Kanske behöver du få nya perspektiv i hur du kan få med dina medarbetare med ett högre engagemang och motivation. Coaching ger dig också nya perspektiv och insikter om dig själv och din roll. Jag utmanar och stöttar dig till att nå din fulla potential. Jag erbjuder olika coachingpaket. 1 mån, 3 månader, 6 månadrs program. 

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Som chef och ledare krävs stor förståelse och kunskap om hur människor reagerar i förändring. Forskning visar att bland annat ett engagerat ledarskap, att våga förändra sitt sätt att leda och uthållighet  är avgörande för lyckad förändring. Jag stöttar dig med ökad förändringskompetens och ger dig konkreta verktyg för hur du kan hantera motstånd till förändring.

FÖR PRISFÖRSLAG OCH UPPLÄGG KONTAKTA MIG